Viết API Covid 19 realtime bằng NodeJS – phần 2


1053
1.5k shares, 1053 points

Hãy đọc phần 1 trước khi đọc phần 2: Viết API Covid 19 realtime bằng NodeJS – phần 1

Hoặc tham khảo về các bài viết về NodeJS tại đây:

Xây dựng dashboard theo dõi COVID live bằng NodeJS

2-) covid 19

Sau khi đã giới thiệu mục 1 ở phần 2, chúng ta tiếp tục với mục 2

Ở phần này,  sẽ thêm end point vào dự án để trình bày dữ liệu của ngày hôm đó. Tôi đã đề cập trước đó rằng tạo không đồng bộ vì chúng ta cung cấp hàm getFromDb () dưới dạng api. Tại thời điểm này, sử dụng chức năng liên quan với router .

Thêm code vào tệp App.js như sau.

Viết API Covid 19 realtime bằng NodeJS – phần 2

Vì tôi đã đưa ra chi tiết về chức năng mà đã sử dụng trước đây, nên không đi vào chi tiết ở đây một lần nữa. Theo kết quả từ hàm, nếu nó không được xác định, tôi gán chuỗi là “No data found” và trả về dưới dạng json để không bị lỗi phân tích cú pháp. Bây giờ có thể kiểm tra API trên Postman.

Viết API Covid 19 realtime bằng NodeJS – phần 2

Nếu chúng ta có thể truy cập dữ liệu ltừ địa chỉ http:/localhost: 3002/covid19 ở trên, chúng ta đã có một api đang hoạt động. 

3-) all Covid 19

Một dữ liệu khác mà muốn API cung cấp là tất cả dữ liệu trong db của chúng ta. Vì mục đích này, thêm vào tệp App.js như sau.

Viết API Covid 19 realtime bằng NodeJS – phần 2

Như đã thấy ở trên, endpoint sử dụng hàm getDataFromDbAll (). Để đề cập ngắn gọn chi tiết về chức năng, nó sẽ nhận và trả về tất cả dữ liệu trong bộ sưu tập có liên quan (“covid19”) từ firebase.

Viết API Covid 19 realtime bằng NodeJS – phần 2

Với response này, api đã sẵn sàng để chạy.

Nhưng chúng ta đã làm được rất nhiều việc. Viết tài liệu api sẽ không tệ, phải không?

Khi kiểm tra cho mục đích này, có một apiDoc thường được sử dụng bởi NodeJS. Tôi thích swagger hơn. Tất nhiên, tốt nhất là nên đưa nó vào dự án ngay từ đầu, nhưng vì thêm nó vào sau, tôi đã tạo một tệp json riêng và định nghĩa để làm ví dụ.

Cài swagger với câu lệnh sau

npm cài đặt swagger-ui-express 

Để sử dụng, thêm tệp App.js như sau.

Chúng ta sẽ sử dụng swagger-ui với định nghĩa api tương ứng. Tất nhiên, bạn phải tạo trong ./swagger-api.json theo thiết kế api. Như tôi đã nói trước đây, swagger có thể được sử dụng hiệu quả hơn.

Sau khi chỉnh sửa tệp liên quan, có thể truy cập chi tiết Api như bên dưới. cũng có thể kiểm tra API của mình từ đây.

Kết luận

Qua seri Viết API Covid 19 realtime bằng NodeJS, chúng ta đã biết cách viết API để trả về những thông tin cần thiết dựa trên dữ liệu lấy từ trang web khác. Hãy tận dụng kỹ năng và xây dựng những api có ích cho mọi người.

Tham khảo thêm về NodeJS tại đây : NodeJS là gì? ExpressJS là gì ? Từng bước tạo ứng dụng chat trên NodeJS


Like it? Share with your friends!

1053
1.5k shares, 1053 points

What's Your Reaction?

hate hate
1998
hate
confused confused
666
confused
fail fail
2997
fail
fun fun
2664
fun
geeky geeky
2331
geeky
love love
1332
love
lol lol
1665
lol
omg omg
666
omg
win win
2997
win