Các cách cài đặt NodeJS với Ubuntu 20.04

8 min


1048
1.5k share, 1048 points

Lời giới thiệu

NodeJS là runtime JavaScript để lập trình phía máy chủ. Nó cho phép các nhà phát triển tạo backend có thể mở rộng bằng JavaScript. Một ngôn ngữ mà nhiều người đã quen thuộc với việc phát triển web dựa trên trình duyệt.

Trong hướng dẫn này, ba cách khác nhau để cài đặt NodeJS trên máy chủ Ubuntu 20.04:

 • sử dụng apt để cài đặt package nodejs từ kho phần mềm mặc định của Ubuntu
 • sử dụng apt với kho phần mềm PPA để cài đặt các phiên bản cụ thể của package Nodejs
 • cài đặt nvm, Trình quản lý phiên bản Node và sử dụng cài đặt và quản lý các phiên bản Node.js

Đối với nhiều người dùng, sử dụng apt với repo mặc định là đủ. Nếu bạn cần các phiên bản Node mới hơn (hoặc legacy), bạn nên sử dụng kho lưu trữ PPA. Nếu bạn đang tích cực phát triển các ứng dụng Node và cần chuyển đổi giữa các phiên bản nút thường xuyên, hãy chọn phương pháp nvm.

Điều kiện tiên quyết

Hướng dẫn này giả định rằng bạn đang sử dụng Ubuntu 20.04. Trước khi bắt đầu, bạn phải có một tài khoản người dùng không phải root với các đặc quyền sudo được thiết lập trên hệ thống của bạn. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện việc này bằng cách làm theo hướng dẫn thiết lập máy chủ ban đầu cho Ubuntu 20.04.

Cách 1 — Cài đặt NodeJS với apt

Ubuntu 20.04 chứa phiên bản NodeJS trong kho lưu trữ mặc định của nó có thể được sử dụng để cung cấp trải nghiệm nhất quán trên nhiều hệ thống. Tại thời điểm viết bài, phiên bản trong kho là 10.19. Đây không phải là phiên bản mới nhất, nhưng nó phải ổn định và đủ để thử nghiệm nhanh với ngôn ngữ này.

Để tải phiên bản này, bạn có thể sử dụng trình quản lý gói apt. Làm mới chỉ mục gói cục bộ của bạn trước tiên bằng cách nhập:

sudo apt update

Sau đó cài đặt NodeJS:

sudo apt install nodejs

Kiểm tra xem cài đặt có thành công hay không

nodejs -v

Output

v10.19.0

Nếu package trong repositories phù hợp với nhu cầu của bạn. Đây là tất cả những gì bạn cần làm để thiết lập NodeJS. Trong hầu hết các trường hợp, bạn cũng sẽ muốn cài đặt npm, trình quản lý gói NodeJS. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách cài đặt gói npm với apt:

sudo apt install npm

Điều này sẽ cho phép bạn cài đặt các module và package để sử dụng với NodeJS

Đến đây bạn đã cài đặt thành công Node.js. Và npm bằng cách sử dụng apt và repositories phần mềm Ubuntu mặc định. Phần tiếp theo sẽ trình bày cách sử dụng kho lưu trữ thay thế để cài đặt các phiên bản khác nhau của Node.js.

Cách 2 — Cài đặt NodeJS vói apt sử dụng NodeSource PPA

Để cài đặt phiên bản NodeJS khác, bạn có thể sử dụng PPA (kho lưu trữ gói cá nhân) do NodeSource duy trì. Các PPA này có sẵn nhiều phiên bản NodeJS hơn các kho lưu trữ chính thức của Ubuntu. NodeJS v10, v12, v13 và v14.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cài đặt PPA để có quyền truy cập vào các gói của nó. Từ thư mục chính của bạn, sử dụng curl để truy xuất tập lệnh cài đặt cho phiên bản ưa thích của bạn, đảm bảo thay thế 14.x bằng chuỗi phiên bản ưa thích của bạn (nếu khác).


cd ~
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x -o nodesource_setup.sh

Tham khảo tài liệu NodeSource để biết thêm thông tin về các phiên bản có sẵn.

Kiểm tra nội dung của tập lệnh đã tải xuống bằng nano (hoặc trình soạn thảo văn bản ưa thích của bạn):

nano nodesource_setup.sh

Khi bạn hài lòng rằng tập lệnh chạy an toàn, hãy thoát khỏi trình chỉnh sửa của bạn, sau đó chạy script với sudo:

sudo bash nodesource_setup.sh

Cài đặt NodeJS

PPA sẽ được thêm vào cấu hình của bạn và package cục bộ của bạn sẽ được cập nhật tự động. Bây giờ bạn có thể cài đặt package NodeJS giống như cách bạn đã làm trong phần trước:

sudo apt install nodejs

Xác minh rằng bạn đã cài đặt phiên bản mới bằng cách run node có flag phiên bản -v:

node -v

Output

v14.2.0

Package NodeSource nodejs chứa cả nhị phân node và npm, vì vậy bạn không cần cài đặt riêng npm.

Tại thời điểm này, bạn đã cài đặt thành công Node.js và npm bằng cách sử dụng apt và NodeSource PPA. Phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách sử dụng Trình quản lý Phiên bản Node để cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Node.js.

Cách 3 — Cài đặt NodeJS sử dụng Node Version Manager

Một cách khác để cài đặt Node.js đặc biệt linh hoạt là sử dụng nvm, Node Version Manager. Phần mềm này cho phép bạn cài đặt và duy trì nhiều phiên bản độc lập khác nhau của Node.js. Và các gói Node liên quan của chúng cùng một lúc.

Để cài đặt NVM trên máy Ubuntu 20.04 của bạn, hãy truy cập trang GitHub của dự án. Sao chép lệnh curl từ tệp README hiển thị trên trang chính. Thao tác này sẽ giúp bạn có được phiên bản mới nhất của tập lệnh cài đặt.

Trước khi chuyển lệnh qua để bash, bạn nên kiểm tra tập lệnh để đảm bảo rằng nó không làm bất cứ điều gì bạn không đồng ý. Bạn có thể làm điều đó bằng cách bỏ dấu | bash ở cuối lệnh curl:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh

Hãy xem và đảm bảo rằng bạn cảm thấy thoải mái với những thay đổi mà nó đang thực hiện. Khi bạn hài lòng, hãy chạy lại lệnh với | bash được thêm vào ở cuối. URL bạn sử dụng sẽ thay đổi tùy thuộc vào phiên bản mới nhất của nvm, nhưng hiện tại, tập lệnh có thể được tải xuống và thực thi bằng cách nhập:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bash

Thao tác này sẽ cài đặt script nvm vào tài khoản người dùng của bạn. Để sử dụng nó, trước tiên bạn phải nguồn tệp .bashrc của mình:

source ~/.bashrc

Bây giờ, bạn có thể hỏi NVM phiên bản Node nào có sẵn:

Xem list version

nvm list-remote

Output

. . .
    v12.13.0  (LTS: Erbium)
    v12.13.1  (LTS: Erbium)
    v12.14.0  (LTS: Erbium)
    v12.14.1  (LTS: Erbium)
    v12.15.0  (LTS: Erbium)
    v12.16.0  (LTS: Erbium)
    v12.16.1  (LTS: Erbium)
    v12.16.2  (LTS: Erbium)
    v12.16.3  (Latest LTS: Erbium)
    v13.0.0
    v13.0.1
    v13.1.0
    v13.2.0
    v13.3.0
    v13.4.0
    v13.5.0
    v13.6.0
    v13.7.0
    v13.8.0
    v13.9.0
    v13.10.0
    v13.10.1
    v13.11.0
    v13.12.0
    v13.13.0
    v13.14.0
    v14.0.0
    v14.1.0
    v14.2.0

Đó là một danh sách rất dài! Bạn có thể cài đặt phiên bản Node bằng cách nhập bất kỳ phiên bản phát hành nào mà bạn thấy. Ví dụ, để tải phiên bản v13.6.0, bạn có thể nhập:

nvm install v13.6.0

Bạn có thể xem các phiên bản khác nhau mà bạn đã cài đặt bằng cách nhập:

nvm list

Output

->      v13.6.0
default -> v13.6.0
node -> stable (-> v13.6.0) (default)
stable -> 13.6 (-> v13.6.0) (default)

Điều này hiển thị phiên bản hiện đang hoạt động trên dòng đầu tiên (-> v13.6.0), tiếp theo là một số bí danh được đặt tên và các phiên bản mà những bí danh đó trỏ tới.

Lưu ý:

Nếu bạn cũng đã cài đặt phiên bản NodeJS thông qua apt, bạn có thể thấy mục hệ thống tại đây. Bạn luôn có thể kích hoạt phiên bản Node do hệ thống cài đặt bằng hệ thống sử dụng nvm.

Ngoài ra, bạn sẽ thấy các bí danh cho các bản phát hành hỗ trợ dài hạn (hoặc LTS) khác nhau của Node:

Output

. . .
lts/* -> lts/erbium (-> N/A)
lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
lts/dubnium -> v10.20.1 (-> N/A)
lts/erbium -> v12.16.3 (-> N/A)

Cài đặt erbium

Chúng ta cũng có thể cài đặt một bản phát hành dựa trên những bí danh này. Ví dụ: để cài đặt phiên bản hỗ trợ dài hạn mới nhất, erbium, hãy chạy như sau:

nvm install lts/erbium

Output

Downloading and installing node v12.16.3...
. . .
Now using node v12.16.3 (npm v6.14.4)

Hiện đang sử dụng node v12.16.3 (npm v6.14.4)

Bạn có thể chuyển đổi giữa các phiên bản đã cài đặt với việc sử dụng nvm:

nvm use v13.6.0

Hiện đang sử dụng node v13.6.0 (npm v6.13.4)

Bạn có thể xác minh rằng cài đặt thành công bằng cách sử dụng cùng một kỹ thuật từ các phần khác, bằng cách nhập:

node -v

Output

v13.6.0

Phiên bản Node chính xác được cài đặt trên máy như chúng ta mong đợi. Một phiên bản tương thích của npm cũng có sẵn.

Kết luận

Có một số cách để thiết lập và chạy NodeJS trên máy chủ Ubuntu 20.04 của bạn. Hoàn cảnh của bạn sẽ quyết định phương pháp nào ở trên là tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Mặc dù sử dụng phiên bản package trong kho lưu trữ của Ubuntu là phương pháp dễ dàng nhất, nhưng việc sử dụng nvm hoặc NodeSource PPA cung cấp thêm tính linh hoạt.

Tham khảo thêm về NodeJS tại đây: Tạo bot Telegram đơn giản bằng NodeJS

Tham khảo thêm về React tại đây: Tự học React JS trọn bộ kiến thức cơ bản – Phần 1


Like it? Share with your friends!

1048
1.5k share, 1048 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *