Async/Await là gì ? Tính năng tuyệt vời của Javascript

Trong Javascript, Callback có rất nhiều nhược điểm. Khi ta có nhiều thao tác bất đồng bộ, các callback phải chờ nhau thực hiện, thời gian để hoàn thành sẽ bị kéo dài hơn. Ngoài ra, việc viết các callback lồng nhau cũng làm cho mã nguồn của ta rắc rối và khó bảo trì. Cuối cùng, trong phiên bản ES7 gần đây nhất, Async / Await đã được bổ xung để việc viết code bất đồng bộ trong JavaScript tốt hơn, code dễ nhìn hơn và dễ sử dụng hơn.5 min


1065
1.6k share, 1065 points

Async / Await là gì?

 • Async / Await là một tính năng của JavaScript giúp chúng ta làm việc với các hàm bất đồng bộ theo cách thú vị hơn và dễ hiểu hơn. Nó được xây dựng trên Promises và tương thích với tất cả các Promise dựa trên API. Trong đó:
 • Async – khai báo một hàm bất đồng bộ (async function someName(){…}).
  • Tự động biến đổi một hàm thông thường thành một Promise.
  • Khi gọi tới hàm async nó sẽ xử lý mọi thứ và được trả về kết quả trong hàm của nó.
  • Async cho phép sử dụng Await với JavaScript.
 • Await – tạm dừng việc thực hiện các hàm async. (Var result = await someAsyncCall ().
  • Khi được đặt trước một Promise, nó sẽ đợi cho đến khi Promise kết thúc và trả về kết quả.
  • Await chỉ làm việc với Promises, nó không hoạt động với callbacks.
  • Await chỉ có thể được sử dụng bên trong các function async.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản mà hy vọng sẽ rõ ràng những điều trên:

 • Giả sử chúng ta muốn lấy một số tệp JSON từ máy chủ của mình. Chúng ta sẽ viết một hàm sử dụng thư viện axios và gửi yêu cầu HTTP GET đến Https://tutorialzine.com/misc/files/example.json . Chúng ta phải chờ đợi phản hồi từ máy chủ, đây là một yêu cầu HTTP không đồng bộ.
 • Dưới đây chúng ta sẽ viết cùng một chức năng với 2 cách khác nhau. Cách thứ 1 với Promises, và cách thứ 2 với Async / Await
// cách 1:
function getJSON() {
  return new Promise(function (resolve) {
    axios.get('https://tutorialzine.com/misc/files/example.json')
      .then(function (json) {
        resolve(json);
      });
  });
}
// cách 2:
// Async/Await approach
// The async keyword will automatically create a new Promise and return it.
async function getJSONAsync() {
  let json = await axios.get('https://tutorialzine.com/misc/files/example.json');
  return json;
}
 • Cả hai hàm bên trên đều thực hiện một chức năng hoàn toàn giống nhau – cả hai đều trả về Promises và giải quyết với phản hồi JSON trên JavaScript từ axios. Tuy nhiên, phiên bản Async / Await ngắn hơn và dễ đọc hơn.
 • Chúng ta có thể gọi hàm async của chúng ta như sau:
  getJSONAsync().then( function(result) {
    // Do something with result.
  });

Async / Await có làm cho promises lỗi thời?

 • Không hoàn toàn. Khi làm việc với Async / Await, thật ra chúng ta vẫn đang sử dụng ngầm Promises. Vì thế, kể cả khi đang sử dụng Async / Await cần một sự hiểu biết tốt về Promises.
 • Ngoài ra, có những trường hợp mà không sử dụng Async / Await được và chúng ta phải sử dụng Promises. Ví dụ như khi chúng ta cần gọi nhiều thao tác bất đồng bộ và chờ cho tất cả chúng kết thúc. Nếu chúng ta thử và làm điều này với async và await, Điều gì sẽ xảy ra: Hãy xem ví dụ dưới đây các bạn sẽ thấy
async function getABC() {
  let A = await getValueA();
  let B = await getValueB();
  let C = await getValueC();
  return A * B * C;
}
 • Mỗi lần gọi tới hàm await sẽ đợi cho đến khi hàm await trước đó kết thúc. Vì các wait sẽ đợi và thực hiện tuần tự từng cái một, toàn bộ chức năng sẽ mất 9 giây để thực hiện xong hàm từ đầu đến cuối (2 + 4 + 3).
 • Đây không phải là một giải pháp tối ưu vì A, B và C không phụ thuộc vào nhau, chúng ta không cần biết giá trị của A trước khi chúng ta có được B. Vì vậy, chúng ta có thể lấy chúng cùng một lúc và thời gian chờ đợi sẽ được giảm bớt đi.
 • Trong trường hợp như thế này, sử dụng Promise sẽ thích hợp hơn. Để gửi tất cả các yêu cầu cùng lúc, chúng ta sử dụng Promise.all(). Việc sử dụng Promise.all() sẽ đảm bảo chúng ta có tất cả các kết quả trước khi tiếp tục thực thi code, nhưng việc gọi đến các hàm bất đồng bộ sẽ được chạy song song mà không phải tuần tự từng cái một.
async function getABC () {
   let results = await Promise.all([ getValueA, getValueB, getValueC ]);
   return results.reduce((total,value) => total * value);
  }
 • Bằng cách này, thời gian thực thi hàm sẽ mất it hơn. Hàm getValueA và getValueC sẽ thực hiện xong trước khi getValueB xong. Thay vì phải mất 9 giây để chờ từng hàm trả về giá trị. Chúng ta sẽ chỉ mất 4 giây để chờ cả 3 hàm trả về giá trị.

Xử lý lỗi trong Async / Await JavaScript

 • Một điều tuyệt vời khác là cho phép bắt lỗi không mong đợi bằng cách sử dụng try / catch. Chúng ta chỉ cần để các await call của chúng ta vào trong khối try/catch như sau:
  async function doSomethingAsync(){
    try {
      // This async call may fail.
      let result = await someAsyncCall();
    }
    catch(error) {
      // If it does we will catch the error here.
    }
  }
 • Mệnh đề catch sẽ xử lý các lỗi gây ra bởi các hàm bất đồng bộ hoặc bất kỳ lỗi nào chúng ta có thể đã viết bên trong khối try.
 • Trong một vài tình huống, chúng ta cũng có thể bắt các lỗi khi đang thực hiện function async. Vì tất cả các hàm async đều trả về Promises, chúng ta chỉ cần gọi thêm hàm .catch() khi gọi chúng.
  // Async function without a try/catch block.
  async function doSomethingAsync(){
    // This async call may fail.
    let result = await someAsyncCall();
    return result;
  }
  // We catch the error upon calling the function.
  doSomethingAsync().
    .then(successHandler)
    .catch(errorHandler);
 • Dựa vào các tình huống cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng try/catch hoặc .catch() để bắt và xử lý lỗi. Tuy nhiên, chúng ta không nên sử dụng cả 2 cùng một lúc vì có thể xảy ra lỗi.

Hỗ trợ trình duyệt

 • Async / Await có thể sử dụng trong hầu hết các trình duyệt chính. Ngoại trừ IE11 – tất cả các trình duyệt sẽ nhận ra mã async / await của bạn mà không cần các thư viện bên ngoài.
 • Nếu các bạn dùng Node cũng có sử dụng async từ Node 8 trở lên. Nó sẽ trở thành LTS vào cuối năm nay.
 • Nếu không đáp ứng được nhu cầu của bạn, cũng có một số trình chuyển đổi JavaScript như Babel, TypeScript. Và thư viện Node.js async/await cung cấp các phiên bản nền tảng riêng.

Kết luận

 • Với việc bổ sung Async / Await trong ngôn ngữ JavaScript là một bước nhảy vọt về khả năng dễ đọc và dễ sử dụng cho người mới bắt đầu với các lập trình JavaScript và người đã có kinh nghiệm.
 • Để hiểu rõ hơn về Async – Await hãy tham khảo NodeJS là gì ? Những điều cơ bản cần biết về NodeJS

Like it? Share with your friends!

1065
1.6k share, 1065 points

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
1
confused
fail fail
0
fail
fun fun
3
fun
geeky geeky
3
geeky
love love
0
love
lol lol
3
lol
omg omg
1
omg
win win
4
win